Uw letselschade specialisten
Bel vrijblijvend: 085 - 106 16 02
Home » Schadevergoeding
Schadeclaim Amersfoort

Schadevergoeding in Amersfoort

Recht op schadevergoeding?

Voor het verhalen van letselschade in Amersfoort of de omgeving van Amersfoort schakelt u een specialist in die uw schadeclaim voor u opstelt. Onze medewerkers zijn betrokken bij uw zaak en helpen u van begin tot eind. We proberen altijd de zaak in overleg met de tegenpartij af te ronden. Tot wel 95% van de letselschadezaken die De Letselschade Raetsman in Amersfoort behandelt wordt zonder tussenkomst van de rechter beslecht.

Stappen voor het regelen van letselschadevergoeding

In de eerste stap naar een schadeclaim worden de rapporten van de behandelend arts en de politie verzameld. Deze rapporten zijn nodig om de aansprakelijkheid van de tegenpartij te bewijzen. Daarnaast geeft het eerste rapport van de arts een indicatie van de schade die u fysiek of mentaal heeft ondervonden. Na de oriënterende fase wordt de aansprakelijkheid vastgesteld. Wanneer de tegenpartij volledig aansprakelijk is, kunnen alle kosten op deze partij worden verhaald. Daarnaast is het mogelijk om voorschotten op te vragen voor de dekking van kosten die u heeft aan zorg en materiaal. Vervolgens wordt de hoogte van de schadevergoeding bepaald. Tot slot wordt een definitieve overeenkomst opgemaakt. Het rapport van de arts moet worden geaccepteerd door beide partijen. Wanneer dit rapport is geaccepteerd kunnen de partijen onderhandelen over de hoogte van de geleden schade. Hier wordt er gekeken naar de schade die u heeft ondervonden, maar ook naar de gevolgen voor uw werk- en privésituatie. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wilt u een schadeclaim indienen en bent u op zoek naar een letselschadespecialist in Amersfoort of in de omgeving van Amersfoort? Neem dan snel contact met ons op.